Max er så toldmodig. Han lar meg gjøre det meste, men blir jeg for voldsom så bare går han.