Egenskaper som er vikktigst

Selja fikk løpetid september 2019 og den kom 3 mnd. for tidlig 🙂Dette betyr at vi vil vente med et nytt kull til neste løpetid.  Dette betyr at det vil bli et kull våren 2020, men vi lager ingen liste før vi vet at det vil bli valper.  Faren vil bli Max som forrige gang.

 

Vi mener at valpene må få være mye ute og reise litt rundt med bil, og da passer det ikke oss å ha valper når det er vinter. 

 

I England hevder de at valpekjøper bruker ca. 2 timer på å bestemme seg for hvilken valp de vil kjøpe.

Vi mener at du bør planlegge i god tid og stille oppdretter mange spørsmål.  Det er viktig at oppdretter følger Retrieverklubben sine krav når det gjelder avl. 

http://retrieverklubben.no/golden-retriever/oppdretterliste/

Avlstispen bør være over 2 år og helst eldre.  Hun bør også være en god mor som kan ta seg av sine valper selv og gi dem omsorg.  Er mor og far registrert i NKK?  Det er mange som sier at du ikke trenger stamtavle, men hvordan skal du da sjekke at helsen er god?  En billig valp kan fort bli en dyr hund 😊


Ikke hver redd for å spørre oppdretter spørsmål om hundene:

Hvor gammel er moren?

Hvor gammel er faren?

Hvor mange kull har mor hatt?

Har tidligere kull tatt røntgen, øyelyst, mentaltestet osv.?

Er moren en god avlstispe som produserer gode avkom?

Hvor mange kull har far hatt?

Har tidligere kull tatt røntgen, øyelyst, mentaltestet osv.?

Er faren en god hannhund som produserer gode avkom?

Styr unna matadoravl.  En hannhund som har mange avkom er ikke nødvendigvis en god avlshund.  Se på helsen til avkommet.  Produserer han mange avkom med dårlige hofter/skuldre er han ikke en god avlshund i våre øyne.

Bor valpene inne i hus sammen med moren?

Hvor mange kull har oppdretter samtidig?  Vi har bare ett kull om gangen og har sjelden kull.

Hva gjør oppdretter for å miljøtrene valpene?


Hvor hyppige kull?

HD: har mange i slekten har kjent status?
AD: har mange i slekten har kjent status?
Er det foretatt øyelysning?  Attesten er bare gyldig i 1 år.  Dette betyr at oppdretter må øyelyse for hvert kull.

Det er viktig å huske på at enhver hund kan bære på sykdomsanlegg eller selv bli syk, til tross for at den har friske foreldre

http://retrieverklubben.no/golden-retriever/wp-content/uploads/sites/3/2016/05/RAS-Golden-endelig.pdf

 

 

Klippet og lim fra hjemmesiden til NKK

• Lag en liste over hvilke egenskaper du syns er aller viktigst. Denne listen bør ikke være av
typen «helse, gemytt, eksteriør», men mer spesifikk: «sosial og trygg i møte med fremmede
mennesker, rette og parallelle frambein, ingen forekomst av allergi blant nære slektninger,
lang snute og mandelformede øyne…». I tillegg vil man vanligvis ha noen absolutte krav, for
eksempel «fri for patellaluksasjon og katarakt».


• Lag deretter en liste over sterke og svake sider ved egen hund.


• Sammenlign deretter de to listene. Egenskaper du har satt høyt på prioriteringslisten og som
din egen hund er svak på, må være sterke hos partner. De egenskapene din egen hund er
sterk på, kan man akseptere er mindre sterke hos partner. De aller viktigste egenskapene vil
man ofte ønske at begge parter er sterk på. Vær også bevisst på de egenskapene du har satt
langt ned på listen og aksepter at partner kan være svak på disse. For eksempel vil noen sette
pelsfarge langt ned på prioriteringslisten, men bli fristet til å velge en partner med fin farge i
avgjørelsesøyeblikket. Unngå det, og hold deg til listen.


Valg av hannhund


 Ha alt av helsetester på tispa i orden før du tar kontakt med hannhundeier. Det kan også
være en fordel å ha deltatt på en utstilling eller to.
 Velg en hannhund du har møtt, og aller helst kjenner litt, slik at du vet at gemyttet er bra.
 Be om full helsehistorikk på hannhunden og vær forberedt på å dele det samme om tispa.
 Ikke avskriv en hund fordi eieren faktisk tør å være ærlig om svakheter på linjene.
 Husk å sjekke hannhundens helseattester også!
 Vær forsiktig med å bruke veldig unge hunder, spesielt om tispa også er ung
 Det er større risiko å bruke en import, særlig hvis den er ung og du ikke kjenner den godt
 Husk å sjekke innavlsgrad!
 Lag skriftlig avtale.
 Eldre hannhunder er gull verdt
 Vurder å bruke «ukjente» hannhunder fra gode kull – stamtavlen er viktig
 Selekter for egenskaper, ikke meritter
 Unngå matadoravl!
o 5% (2%) –regelen
 Ikke inseminer dersom de ikke klarer å pare naturlig


2
Tisper:
I tillegg til at tispa skal være en god representant for sin rase er det å faktisk være en god mor helt
essensielt for en avlstispe
 Parer naturlig
 Blir lett drektig
 Føder naturlig
 Får store kull
 Får kraftige, friske valper
 Har nok melk
 Er en god mor for valpene


Obs! Det er ekstra viktig å vektlegge disse egenskapene hos valpemor dersom man skal kjøpe en tispe man håper å kunne avle på i fremtiden. Det er svært uheldig å starte oppdretterkarrieren med hunder med lavt libido, fødselsvansker, høy forekomst av dødfødte valper eller lignende.

https://www.nkk.no/getfile.php/131975005-1517988985/Dokumenter/Dyrlege/Valg%20av%20avlspartner.pdf