Teddy Beau 1996-2010

I 1996 kjøpte vi vår første golden.  Ikke visste vi da at det var forskjellige typer golden, men vi ønsket oss en familiehund og det fikk vi.  Teddy var en frisk hund og en hund som hadde det kjekt sammen med alle, både store og små.  Teddy kjøpte vi i Houston Texas og i 2000 så reiste vi til Norge.  Teddy måtte først 4 måneder i karantene i Oslo og det var ikke lett for oss.  Vi telte dager til vi kunne få han til Bergen.  Han tok ingen skade av oppholdet, men heldigvis er det slutt på karantene nå.

Vi var heldig som fikk en hund som hadde meget god helse og det var viktig når vi skulle kjøpe vår nye hund.  Det gikk en stund før vi var klar for en ny hund, men i 2011 tok vi turen til Skjåk for å hente Max og i 2013 hentet vi Balto samme sted.

Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge. 

When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge. 
There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together. 
There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable. 

All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor; those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by. 
The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind. 

They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent; His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster. 

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart. 

Then you cross Rainbow Bridge together.... 

Author unknown... 

Han var en frisk og sunn hund.

Han var en frisk og sunn hund.

Nyeste kommentarer

21.02 | 13:59

Golden retriever er en fantastisk hund og jeg er så glad for at mine er friske og fine.
Takk

20.02 | 20:43

Kjempe-fin hjemmeside du har laget! 😄 Har kost meg med alle de flotte bildene av gutta! 😄🐶🐶❤️ Ellers er det mye nyttig å lese om!

Del denne siden