HD-indeks på 100 er gjennomsnittet for Golden retriever

Selja har en indeks på 114, Balto 113 og Max 106.  Dette betyr at andre i familien har også gode indekser på HD, som igjen betyr at det er gode hofter i familien.

 

Klippet og limt fra NKK.

Hundens HD-Index vises som et tall hvor 100 er rasens gjennomsnitt og et tall over 100 indikerer at dette individets HD-Index er bedre enn gjennomsnitt for rasen.

ES = Egen sikkerhet, viser hvor stor sikkerhet som ligger i beregningen av dette individets HD-index.
MS = Minimum sikkerhet viser hva som er anbefalt minimum sikkerhet for denne rasen.

Indeks for HD

Per Madsen

Seniorforsker

Aarhus Universitet

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Institut for Genetikk og Bioteknologi

Forskningscenteret Foulum, Danmark

Hofteledsdysplasi (HD) er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. HD er en arvelig betinget sygdom med en "polygenetisk" genetisk arvegang, d.v.s. at flere (mange) gener afgør, hvorvidt en hund er disponeret for at udvikle lidelsen. Hunden som er arveligt disponeret, har større risiko for at udvikle HD, især hvis den udsættes for negative miljøpåvirkninger som forkert fodring, forkjert motion etc.

 

Hvor stor en del af variationen mellem indi-vider, der er genetisk betinget udtrykkes ved heritabiliteten, som er forholdet mellem den genetiske variation og den totale variation. I litteraturen findes estimater af heritabiliteter fra ~0.1 til ~0.8. Race synes at være en be-tydelig faktor for heritabilitetens størrelse.

Det er bred enighed om, at de fleste hunde-racers HD status kan forbedres gennem et målrettet avlsarbejde. En væsentlig fordel ved en genetisk forbedring sammenlignet med en miljømæssig forbedring er, at en ge-netisk forbedring videregives til afkommet. Det vil sige at genetiske forbedringer akku-mules over generationer.

HD-avlsværdi – HD-indeks

Varianskomponenter i Tabel 1 er anvendt sammen med model [1] til at beregne avls-værdier. De beregnede avlsværdier er der-efter omregnet til et relativ HD-indeks med en genetisk base bestående af racens hunde med HD registreringer født fra 1991 til 2005. Det gennemsnitlige HD-indeks for den ge-

netiske base se sat til 100 og der er standardiseret til en spredning på 10. Det vil sige at HD-indekset for hunde som tilhøre racens genetiske base vil ligge mellem 70 og 130.

HD-indekset fortæller, hvordan hunden står genetisk og dermed i avlsmæssig henseende med hensyn til HD-egenskaber i forhold til gennemsnittet for racen. HD-indekset er en prognose for, om hunden vil lave hvalpe bedre end eller dårligere end racens gen-nemsnit.

Da HD-indeks = 100 er defineret som racens gennemsnit vil hunde med HD-indeks over 100 forbedre racens samlede HD-forekomst, mens hunde med HD-indeks under 100 vil forværre forekomsten. Da HD forekomst er forskellig fra race til race vil det også være forskelligt hvad indeks 100 svarer til i de forskellige racer.

Sikkerhed på HD-indekset

Sammen med beregningen af HD-indekset beregnes også en sikkerheden på den en-kelte hunds indeks. Sikkerheden er her de-fineret som korrelationen mellem indekset og den sande avlsværdi. Sikkerheden er et udtryk for hvor store ændringer der kan for-ventes i hundens indeks, når der kommer flere informationer. En høj sikkerhed betyder at der kun forventes små ændringer, om-vendt betyder en lav sikkerhed at der kan forventes betydelige ændringer. Sikkerheden siger ikke noget om retningen af en eventuel ændring og i gennemsnit vil ændringerne være 0.

Sikkerheden på en hunds indeks afhænger af de racespecifikke varianskomponenter og af informationsmængden for det pågældende individ. Den vigtigste enkelte information er HD-bedømmelsen af individet selv, og uden informationer fra slægtninge med HD data vil sikkerheden være lig med kvadratroden af heritabiliteten. Som nænt ovenfor udnytter en "Animal Model" alle kendte slægtskabs relationer, og jo flere familiemedlemmer, især afkom, der indgår i beregningen af en hunds HD-indeks, jo højere sikkerhed har indekset.

 Hund fra utlandet

 https://www.ofa.org/diseases/hip-dysplasia/hip-international-ratings-matrix?fbclid=IwAR0ibHrrZ9p5YLdj5rnzQG0_oV_bLbX0M3hqNyW_OqImagLBQ2yvN-W7Wf4

 

 

Nyeste kommentarer

21.02 | 13:59

Golden retriever er en fantastisk hund og jeg er så glad for at mine er friske og fine.
Takk

20.02 | 20:43

Kjempe-fin hjemmeside du har laget! 😄 Har kost meg med alle de flotte bildene av gutta! 😄🐶🐶❤️ Ellers er det mye nyttig å lese om!

Del denne siden