Sosialisering og miljøtrening

Studier viser at det er er sammenheng mellom adferdsproblemer hos voksne hunder og manglende miljøtrening og sosialisering av valper.

3-16 uker er viktige uker i valpens liv når det gjelder miljø og sosialisering.  Det er laget et program for servicehunder i England som de bruker på rasen labrador og golden:

https://www.youtube.com/watch?v=J0rJiAEARjI

PRA

PRA forekommer i over 100 ulike hunderaser. Noen PRA-tester er gyldige for mange ulike raser, mens noen gjelder bare for en bestemt rase. 

DNA-tester skal brukes for å kombinere avlshunder på best mulig måte slik at man unngår at det fødes syke valper. Mange av testene for hund er for recessivt nedarvede sykdommer. Det vil si at bærere ikke selv er syke, men kan få syke avkom dersom de pares med en annen bærer.

Man må sørge for at bærere pares med en partner som er fri, slik at alle valpene blir friske. 

DNA test for Golden retriever GR_PRA1 og GR_PRA2

Avl og oppdrett på Golden retriever 

Atopisk dermatitt hos hund

Kopiert fra https://drbaddaky.no/

Flere studier har vist at ca 10 % av hunder med kløe som hovedsymptom har atopi. Enkelte raser og spesielle linjer har en høyere forekomst av atopi.

Diagnostiske kriterier for atopi hos hund – Uten kløe ingen atopi!

 • Rase disposisjon (Bulterrier, Labrador retriver, Golden retriever, Dalmatiner, Setter, Boxer, Schäferhund, Lhasa apso).
 • Atopiske individer i samme familie
 • Kløen begynte i alderen 6 måneder til 3 år.
 • Sykdommen er kronisk eller kronisk tilbakevendende

Kliniske symptomer:

 • Kløe uten synlige hudforandringer, spesielt hodet, beina, abdomen.
 • Fortykket, hyperpigmentert hud på dorsal tarsus og carpus.
 • Konjunktivitt
 • Otitis externa
 • Kløe i analregionen.
 • Sekundær overfladiske pyodermi spesielt på ventrale abdomen og mediale lår.
 • Sekundær Malassezia infeksjon.
 • Sekundær seborré

 

https://drbaddaky.no/artikler/atopisk-dermatitt-hos-hund/

 

Mrs M.K. Wentworth-Smith hadde to ønsker for Golden retriever oppdrettere og kjøpere at de skulle undersøke hvilken behov Golden retrieveren har.  Husk at Golden retriever en en hund som ønsker å arbeide og uansett form la hunden bruke sine arvelige egenskaper når det kommer til søk og apportering.  Det trenger ikke å være på et høyt nivå, men det er viktig at hunden tar vare på sine arvelige egenskaper for fremtidige generasjoner.

http://www.retrievers-catcombe.co.uk/story/working/

Vi synes at det er bra at det er et krav om resultat for HD og AD ved å bruke valpelisten, men mener at alle hunder burde ta røngten for HD, AD og DNA-test for GR_PRA hvis de skal brukes i avl.  Selv om foreldrene har A på hofter og skuldre, kan avkom få andre resultater.  Er hunden registrert i Dogweb (NKK) kan valpekjøper få en HD-index for å se tidligere kulls index, men dessverre så er det ikke alle som tar røngten så resultatet kan forandre seg hvis alle i kullet blir registrert. 

I beregningen inngår resultatet til hunden selv samt mange slektninger, og ikke bare kullsøsken. Etter hvert som nye slektninger får et HD-resultat vil indeksen kunne forandre seg avhengig av resultatet. For sikrest mulig indeks er det en fordel at flest mulig av slektningene røntges.  HD-index beregnes ca 4 ganger per år, ettersom alle dataene sendes til en genetiker i Danmark for beregning av index. Det er ressurskrevende, og er derfor foreløpig begrenset til 4 ganger per år.

Ifølge Raserådet for Golden retrievere er det anbefalt at man avler på friske individer.  AD er mer invalidiserende enn HD og arvbarheten høyere. Raserådet fraråder paring av to individer med påvist AD.  Det er viktig at foreldrene er fri for HD/AD og at valpen forsikres før den er 4 måneder.  Er ikke foreldrene fri for HD/AD får du ikke dekket utgifter hvis hunden får problemer med ledd osv.  Dette er en god grunn til å sjekke foreldrene før du kjøper valpen.  Det kan bli en dyr valp hvis hunden ikke har forsikring og du får dyre regninger fra dyrelegen.  Det er aldri en garanti om HD/AD-fri hund om foreldre er frie, men sjansen er større da dette er arvelig.  Dette gjelder alle raser.

 

 

http://goldenklubben.se/wp-content/uploads/2017/01/Utv%C3%A4rdering-index-retriever_Low.pdf

 

Fra AGRIA

F.2 Albueleddsdysplasi (AD) erstattes dersom hunden ble forsikret med en veterinærforsikring før re måneders alder (123 dager) og har vært uavbrutt forsikret siden. Hunden må være registrert og stambokført i Norsk Kennel Klub (NKK). I tillegg må hundens røntgenbilder av albueleddene sendes til NKK for avlesning.

F.3 Hofteleddsdysplasi (HD) erstattes dersom hunden ble forsikret med en veterinærforsikring før re måneders alder (123 dager) og har vært uavbrutt forsikret siden. Hunden må være registrert og stambokført i Norsk Kennel Klub (NKK). I tillegg må hundens røntgenbilde av hofteleddet sendes til NKK for avlesning. Ytterligere kreves at hundens foreldre har feilfrie hofteledd og at NKK eller tilsvarende utenlandsk organisasjon har kontrollert røntgenbildene. 

http://www.agria.no/globalassets/no/vilkar/hund/vilkar-hund.pdf/

Utstilling

------------

I brosjyren fra NkK står det av en utstillingskritikk forteller ikke om vår hund vil gi gode avkom - den forteller hvordan hunder ser ut i forhold til rasestandarden.  Vår hund er et resultat av den avl som har vært foretatt.

http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a#/c9faee6a/3

Vi liker også en pen hund, men er mer opptatt av at hunden skal være frisk.  Tidligere har vi trodd at en utstillingshund er den beste representanten for sin rase hvis de får premier på utstilling, men at en hund er ser bra ut betyr ikke det at den er den beste av sin rase.  Den kan være fin, men det er ikke sikkert at helsen er like bra som utseende. 

Klippet og limt fra Retrieverklubben:

Endring krav for valpeliste Golden - med virkning fra 1. juni 2013.

Raseråd Golden har fått godkjent følgende endring i kravene for valpehenvisning i styremøte 9. mai 2013, gjeldende fra 01.06.2013

1. Øyenattest skal være gyldig på parringstidspunktet.

2. Tispen skal være fyllt 2 år på parringstidspunktet.

3. Foreldre SKAL ha KJENT status på AD - gjelder for hunder født etter 01.01.2013.

4. Foreldre skal være FRILYSTE for kongenitalt (medfødt)- og utviklingskatarakt (unntatt fremre y-sømskatarakt), Geografisk RD og PRA for oppføring på valpelisten.

HD - Hofteleddsdysplasi

---------------------------------

Andelen golden røntget for HD i Norge har siden 1982 ligget mellom 45 og 66 % av

hunder sett over femårsperioder. Det er derfor sannsynlig å anta at HDstatistikken

gir et representativt bilde av HD-status for norske golden i hele perioden. De

siste 10 årene har andelen golden med HD-diagnose i liten grad endret seg. Dette er tilfelle

både om man ser på de to fem-års periodene og om man ser på de siste 6 årene. Ca 80 %

av hunden røntges fri for HD, 10 % med svak HD, 7 % med middels HD og 3 % med sterk

HD. Noe variasjon fra år til år. Dersom man ser på de siste 30 årene, har imidlertid tallene

bedret seg noe. Det var en positiv utvikling med økt andel frirøntgede og redusert andel med

de ulike gradene av HD fra 1982 fram til 2002.

AD - Dysplasi av albueleddet

---------------------------------------

Utviklingen i andel AD-røntgede golden av antall registrerte golden har vært økende de siste

25 årene. Fra 1 % av norske golden mellom 87 og 91 til 23 % mellom 07 og 11. Det har ikke

vært krav om AD-røntgen fra hverken NKK for registrering av valper eller NRK for å stå på

valpeliste i denne perioden. Det er derfor mulig at en andel av AD-røntgede golden er røntget

på bakgrunn av kliniske symptomer, og at statistikken derfor ikke viser den sanne utviklingen

av AD på golden i Norge. De siste 10 årene har imidlertid ca 20 % av golden blitt AD-røntget

og resultatene er omtrent som for HD. Ca 81 % røntges fri for AD, 11 % med svak AD, 6 %

med middels og 2 % med sterk grad av AD.

http://www.retrieverklubben.no/index.cfm?id=288320

DNA-test GR-PRA1 og GR-PRA2

------------------------------------------

Informasjon om PRA (progressiv retinal atrofi)

(pr oktober 2014) Klippet og limt fra NKK

PRA (progressiv retinal atrofi) er betegnelsen på en gruppe arvelige sykdommer som angriper synscellene i øynenes netthinner. I utgangspunktet er netthinnen normalt utviklet og hunden har normalt syn, men på et tidspunkt skjer det en gradvis ødeleggelse av synscellene. Symptomer kan inntre i svært varierende alder, fra 1-2 års alder opptil 10 år. Det er mange ulike mutasjoner som kan gi PRA. Disse varierer fra rase til rase, og noen raser har flere mulige mutasjoner – og for en del mutasjoner finnes det ikke DNA-test.

Kliniske symptomer1

Stavene er de synscellene som først ødelegges. Derfor blir hunder med PRA først nattblinde, mens synet i dagslys fremdeles er normalt i de tidlige stadiene. Eieren vil merke at hunden blir mørkredd og at den kan ha problemer med å se når den går fra dagslys og inn i et dårlig opplyst rom. Siden stavene er i størst antall i periferien av netthinnen, smalner synsfeltet inn og hundene får såkalt "tunnelsyn". Det vil si at de ikke ser ting på sidene, men kan se rett framfor seg. Gradvis vil også tappene i netthinnen ødelegges. Derved forsvinner også dagsynet og hunden blir blind. Det finnes ingen behandling for å hindre eller forsinke utviklingen av sykdom. Hundene vil i varierende grad tilpasse seg den nye situasjonen. Generelt er hunder flinke til å orientere seg og kan i mange tilfeller klare seg uten problemer i kjente omgivelser. Begge øynene angripes samtidig og i samme grad. Sykdommen utvikles gradvis og er ikke smertefull. Det kan gå fra ett til flere år fra man merker de første symptomene på nedsatt mørkesyn til hunden er helt blind. Som følge av PRA utvikles ofte grå stær (katarakt) i linsene. Katarakt vil vise seg ved at refleksen fra øyet forsvinner og pupillene blir grå i stedet. Hvis kataraktutviklingen skjer raskt, kan den føre til betennelse og smerter i øynene. 

Fri (homozygot for det friske genet) 

Bærer (heterozygot for sykdomsgenet) 

Syk/affisert (homozygot for sykdomsgenet) 

 

 

BVA/KC Hip Dysplasia Scheme

 

The main purpose of the British Veterinary Association/Kennel Club (BVA/KC) Hip Dysplasia Scheme is the examination of radiographs of hips of dogs for hip dysplasia and the issue of a certificate in respect of that examination.

Canine hip dysplasia (CHD) is a congenital disease that causes the hip joints in affected dogs to grow abnormally. This causes the joint to become loose and wobbly and eventually leads to a form of arthritis which is commonly referred to as degenerative joint disease.

All radiographs submitted to the Hip Dysplasia Scheme are assessed by means of scoring. The hip score is the sum of the points awarded for each of nine radiographic features of both hip joints.

The lower the score the less the degree of hip dysplasia present. The minimum (best) score for each hip is zero and the maximum (worst) is 53 giving a possible range of 0-106.

The BVA publish a list of the Breed Median Scores. They recommend that breeders wishing to reduce the risk of hip dysplasia should choose stock with scores below the breed median score.

The 15 year Breed Median Score for the Golden Retriever is 11.

https://www.bva.co.uk/Canine-Health-Schemes/Hip-scheme/

 

BVA/KC Elbow Dysplasia Scheme

 

The main purpose of the British Veterinary Association/Kennel Club (BVA/KC) Elbow Dysplasia Scheme is the examination of radiographs of elbows of dogs for elbow dysplasia and the issue of a certificate in respect of that examination.

Elbow Dysplasia (ED) describes the abnormal development of the elbow. The term includes a number of specific abnormalities, which affect different sites in the joint. They cause problems by affecting the growth of the cartilage which forms the surface of the joint, or the structures around it. These abnormalities, called primary lesions, then start a secondary osteoarthritic process.

A grade for each elbow is calculated from the presence of the primary lesions and the size and extent of the secondary lesions. The overall grade for an animal is simply the higher of the two individual grades. The grades for each elbow are not added together as they are for the two hips in the hip dysplasia scheme.

The grading system is as follows:

 • 0 - Normal
 • 1 - Mild ED
 • 2 - Moderate ED or a primary lesion
 • 3 - Severe ED

The BVA advise breeders to select dogs with grades of 0 or 1 in order to reduce the risk of ED in their offspring.

Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet.

Seminar om etisk og bærekraftig hundeavl:

NKK Live Stream 29.08.17 om HD-indeks

Den starter på 53:51

HD/AD

Godt avlsarbeid handler om å velge ut de beste.  Sakte framgang for HD-indeksen mener mange at  det ikke er brukt de beste nedarvede i avl.  Dette betyr at de som får de beste avkom bør få flere avkom, og at hver kombinasjon bør sjekkes for å se om det er mulig å bruke samme kombinasjonen igjen.

HD/AD kan påvirkes av:

gener

oppvekst

kjønn

fôring

trening

kulleffekt

årstid

trapper

osv.

HIP DYAPLASIA scores:

Sterk HD operasjon

Her er en film om en golden som har sterk HD og fikk operert hoftene i ung alder.

Nyeste kommentarer

21.02 | 13:59

Golden retriever er en fantastisk hund og jeg er så glad for at mine er friske og fine.
Takk

20.02 | 20:43

Kjempe-fin hjemmeside du har laget! 😄 Har kost meg med alle de flotte bildene av gutta! 😄🐶🐶❤️ Ellers er det mye nyttig å lese om!

Del denne siden