Innavl

Når du kjøper en valp så trenger vi kunnskap og vi må stille krav til oppdretter.  Målet med å eie en hund må være at hunden skal være sunn og frisk, og ha et godt liv så lenge den lever.  Det er da viktig at foreldrene ikke er i slekt og vi vil anbefale alle om å sjekke opp innavlprosenten på Dogweb.

Godt avlsarbeid skal utvide den genetiske variasjon i rasen og bevare rasen. 

  • Innavlkoeffisienten bør være under 6,25 % på valpen og 5 ledd bakover.
  • 12,5% vil si at mor og far er i slekt på en eller annen måte. Dvs. halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavlgrad.
  • 25 % er paring mellom søsken, far/datter, mor/sønn eller tilsvarende paringer.

Søk opp mor eller far på Dogweb med navn eller registreringsnummer.  Trykk på Stamtavle.  Under stamtavlen kan du se mor eller far sin innavlsprosent (f.eks. Innavlskoeffisient 0,342% )

Utvidet stamtavle

Her kan du velge å søke opp innavl, jaktprøvepremieringer og utstillingspremieringer.  Dette kan du gjøre for 3,4,5,6,7 og 8 generasjoner.

Fiktiv stamtavle

Her kan du legge inn mor og far sitt navn eller nummer, og se hvilken innavlsprosent valpen har. 

Matadoravl

Vil øke faren for innavl i en rase da neste generasjon vil være i slekt.  Matadoravl er nå samme hund blir brukt på flere tisper. Ifølge NKK skal ikke en hannhund ha flere avkom enn 5 % av antall registrerte hunder i en 5-års periode.

Innavl/linjeavl

Hva skjer når man avler på hunder som er slekt.  De sier at det er en fordel når det gjelder utseende, men ikke når det gjelder sykdommer og mentalitet.  Linjeavl er bare et annet ord for innavl.  Innavl fører til økt sjanse for sykdommer pga. like gener, nedsatt livskraft, nedsatt immunforsvar og redusert fruktbarhet.

Klippet og limt fra linkene under:

Genetisk diversitet enkelt forklart

  • Hvert enkelt dyr har mer eller mindre 20.000 gener som koder for bestemte proteiner, som blant annet avgjør hvordan vi ser ut rent fysisk.
  • Genetisk variasjon er opphavet til blant annet ulik hud-, øye- og hårfarge hos oss mennesker, mens ikke-synlige effekter for eksempel inkluderer motstandskraft mot ulike sykdommer.
  • Hvert gen inneholder små forskjeller i det genetiske uttrykket, og det er disse forskjellene som gir hver enkelt oss – og dyr – individuelle og unike egenskaper.
  • Genetisk mangfold mangler når disse små forskjellene er tapt, og hver enkelt i utgangspunktet har mer eller mindre den samme genetiske profilen.
  • Mangel på diversitet gjør en rase mer utsatt for uheldige effekter som følge av innavl, og gjør det vanskeligere å endre en fysisk funksjon uten at det får effekt på andre funksjoner samtidig.
  • For eksempel: Hvis en sjelden og ønsket mutasjon forekommer i en rase som mangler genetisk diversitet, så vil man gjerne bruke denne hunden til å spre mutasjonen til andre hunder. Hvis denne hunden også bærer en sjelden, men uønsket og helseskadelig mutasjon, vil også denne mutasjonen gjerne følge med.

Økt fare for sykdom

I en britisk studie som omfatter de 50 mest populære rasene, nevnes hele 301 genetiske sykdommer. 71 prosent av disse beskrives som recessive, som vi si at det ikke utvikler seg sykdom når sykdomsgenet bare er i ett gen i genparet.

Vangen mener det å drive innavl på mange måter har vært akseptert metode i hundeavlen, fordi man har ønsket å få hundene like. Sterkt slektskap fører til større likhet i eksteriør og andre egenskaper, men også mindre genetisk base. Det øker sjansen for at sykdomsgener opptrer i par, og gir sykdom.

I rasene med store hunder er sykdommer i hjerte-kar, mage-tarm, muskel og skjelett de vesentligste. I raser med små hunder er det betydelig respirasjonsproblemer og lidelser i det sensoriske nervesystem (nerver som fører signaler inn til sentralnervesystemet) som utmerker seg.

Innavl ødelegger livskraften
Innavl blir brukt i hundeavlen fordi det fører til likhet og en ensartet rase, og det å uniformere eksteriøret har vært starten for alle hunderaser. Men det å standardisere eksteriøret og avle på slektninger har to vesentlige negative konsekvenser.

Det ene er at innavl eller slektskapsavl fører til sykdom. Innavl gir den største risiko for arvelige sykdommer. Gener opptrer i par, og slektskapsavl fører til økt opphopning av enkeltgener. Dette er gener som ikke gir sykdom når de opptrer i bare ett av genene i et par.

– Med slektskapsavl øker sannsynligheten for at disse sykdomsbærende genene opptrer i begge genene i et par og dermed gir sykdom. Følgene blir økt omfang av sykdommer og lidelser på en rekke raser, sier Vangen.

Representanter for Norsk Kennel Klub (NKK) har tidligere uttalt i en artikkel i Dagens Næringsliv i 2009 at «Med god kunnskap om genetikk, slektskap og helse på både hund, avkom og forfedre, kan linjeavl være et godt redskap for å forsterke sunne og funksjonelle egenskaper som godt gemytt og anatomisk riktig eksteriør».

Det er Vangen sterkt uenig i. Han sier at utsagnet er selvmotsigende.

– Linjeavl er bare et annet ord for innavl, og resultatet blir det samme, sier han. Med linjeavl mener NKK ifølge artikkelen paring av slektninger i tredje slektsledd og utover, det vil si paring av søskenbarn.

Vil anbefale alle som skal kjøpe en valp om å kjøpe bok fra NKK som heter Genetikk, avl og oppdrett.

Boken «Genetikk, avl og oppdrett» er skrevet av veterinærene Astrid Indrebø, Hilde Bremnes, Frode Lingaas og Renate Grotle Nydal.

Boken er fullspekket av informasjon om alle sider av hundeoppdrett. Den gir en grundig, men lettfattelig innføring i genetikk og hvordan dette skal benyttes i et effektivt og sunt avlsarbeid. Temaer som reproduksjon, drektighet og fødsler er viet stor oppmerksomhet. Boken har egne kapitler om behandling av spedvalper og om mental utvikling fra valp til voksen. Fôring av hunder i ulike livssituasjoner er grundig behandlet, og avsluttes med et kapittel om forebyggende helsearbeid.

Boken er uunnværlig for enhver som driver med oppdrett av hund!

Nyeste kommentarer

21.02 | 13:59

Golden retriever er en fantastisk hund og jeg er så glad for at mine er friske og fine.
Takk

20.02 | 20:43

Kjempe-fin hjemmeside du har laget! 😄 Har kost meg med alle de flotte bildene av gutta! 😄🐶🐶❤️ Ellers er det mye nyttig å lese om!

Del denne siden