Jaktprøver for retrievere

NRKs Råd og Anvisninger for jaktprøver for retrievere

Retrieveren er en glimrende familiehund. De egenskapene mange ønsker i en familiehund, er avlet frem over lengre tid for å få en dyktig jakthund. Retrieveren er nemlig først og fremst en jakthund. Den er avlet frem for finne og hente skadeskutt eller dødt vilt etter at det er skutt.

Jaktprøver holdes for å teste retrievernes opprinnelige jaktegenskaper. I begynnerklassen på jaktprøver brukes «tøyposer» for å simulere jakt. Det foregår kurs og fellestreninger i alle de lokale klubbene, ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om retrieveren som jakthund. Ta kontakt din lokale klubb for å få vite mer om trening.

Begynnerklasse (BK)

Avprøvingen skjer med bruk av dummyer. Det er en fordel med noe variasjon i størrelse/vekt på dummyene (innenfor 0.2 –1.5 kilo).

Prøven skal omfatte minst to apporteringer på svømmedypt vann, og det skal avfyres minst fireskudd for hunder som gjennomfører prøven. Terreng og vann bør være relativt lett framkommelig og oversiktlig. Forstyrrende skuddløsninger og ”viltfall” under hundens arbeid bør ikke forekomme. Det bør ikke benyttes område der det har vært prøve i AK med vilt tidligere samme eller foregående dag. Opprykk til AK kan først skje etter oppnådd 1 × 1.BK.

Åpen klasse (AK)

Avprøvingen skjer med vilt. Det skal kun benyttes matnyttig vilt i henhold til gjeldende viltliste, og det skal derfor settes høye krav til viltets kvalitet for at prøven skal kunne gjennomføres.

Prøveopplegget skal være variert, og det skal inneholde forflytninger til nye situasjoner og oppgaver. Hundens toleranse for annen hund i arbeid skal inngå i avprøvingen.

Apporteringstilfeller bør også gis i våtmark/vann. Det skal avfyres et større antall skudd. Toleranse ved forstyrrende skudd og viltfall, flere markeringer og dirigeringer og naturlig avsøking bør prøves under hundens arbeid.

Det bør ikke være flere enn to hunder til samtidig bedømmelse. Avvik fra dette må praktiseres med stor forsiktighet og bare der dommerne anser at terreng og prøveforhold sikrer høy forsvarlighet. Opprykk til EK kan først skje etter oppnådd

2 ×1. premie i AK for to forskjellige dommere. Det er ingen begrensing mht. antall 1.premier for fortsatt deltakelse i AK.

Eliteklasse (EK)

Avprøvingen skjer med bruk av dummyer. Her bør dummyer opptil 2.5 kilo kunne benyttes.

Prøveopplegget bør omfatte høyt påtrykk gjennom et betydelig antall skudd og ”viltfall”, forflytninger og variasjon i terreng og situasjoner. Det skal alltid være minst to hunder sammen under avprøvingen, og i deler av prøven skal hundene kunne arbeide samtidig og i samme område. Apporteringstilfeller bør også gis i våtmark/vann. Det skal avfyres et større antall skudd, og toleranse ved forstyrrende skudd og ”viltfall” bør prøves flere ganger under hundens arbeid.

PRAKTISK PRØVE

Det vises til regelverket for A - prøve, som gir føringer mht. fokus i bedømmelsen. Ved overtallig påmelding prioriteres hunder som står for NJCH. Deltakelse for øvrige påmeldte innen fristen avgjøres ved loddtrekning.

Skuddintensitet og antall felte vilt skal være av et slikt omfang at det gir mulighet til å prøve hundens ro, konsentrasjon og evne til å takle stress i en jaktsituasjon. For at jakten skal kunne gi tilstrekkelig bedømmingsgrunnlag må det felles et tilstrekkelig antall vilt i hundenes nærhet, og jakten må gi anledning til å prøve hundens arbeid og samarbeid med sin fører i varierende situasjoner. Så sant mulig bør praktiske prøver også omfatte vannarbeid. Rutinert apportør bør alltid være tilgjengelig for eventuelle ettersøk som ikke kan gjennomføres av deltakende hunder.

Målsettingen med praktiske prøver vil være å vurdere om hunden og dens fører er til vesentlig nytte for jegerne, og ikke en ulempe eller et forstyrrende element. Prøven må gi grunnlag for sikker kvalitetskontroll av viltbehandling, effektivitet og toleranse for situasjoner med flere jegere og hunder. Flytting av skutt vilt eller andre kunstige inngrep for å anrette apporteringssituasjoner må ikke forekomme. ”Godkjent” på praktisk prøve inngår i kravene for oppnåelse av NJCH.

Nyeste kommentarer

21.02 | 13:59

Golden retriever er en fantastisk hund og jeg er så glad for at mine er friske og fine.
Takk

20.02 | 20:43

Kjempe-fin hjemmeside du har laget! 😄 Har kost meg med alle de flotte bildene av gutta! 😄🐶🐶❤️ Ellers er det mye nyttig å lese om!

Del denne siden